Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  EĞİTİM FAALİYETLERİ

  ...:: EĞİTİM BİRİMİ ::...
   

             YETİŞKİN EĞİTİMİ
  Eğitim-öğretim çalışmaları ile sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler Standartlar Sistemi çerçevesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kurumlara gönderilen “Eğitim Haritası” kapsamında yürütülmektedir.

  Bu hizmet, Kurum Öğretmenleri, eğitim ve öğretim servisi yardımcı personeli ile ihtiyaç halinde kurum dışından da destek alınarak verilmektedir.

  Hükümlü ve tutukluların sivil hayattayken yarım kalan eğitimlerini yada çeşitli nedenlerle hiç alamadıkları eğitim-öğretimlerinin yanı sıra, boş zamanlarını sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri sağlanarak, toplumca kabul edilebilir düşünce ve davranışları benimsemelerine, kendilerini topluma yararlı insanlar olarak yetiştirmelerine yardımcı olunmaktadır.

             EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

  YETİŞKİN I. VE II. KADEME EĞİTİMİ BAŞARI KURSLARI: Kurumumuzda okuma yazma bilmeyen veya öğrenim çağı dışına çıkmış ve ilk okul düzeyinden ayrılmış II. kademe eğitimi başarı belgesi bulunmayan 65 yaş altı, sağlık durumu elverişli genç ve yetişkin hükümlü ve tutuklular için yetişkin I.ve II. kademe eğitimi başarı kursları açılmaktadır.

  AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU VE AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ:Kurumumuzda, Açık İlköğretim Okulunda ve Açık Öğretim Lisesinde her türlü hizmet Kurumumuz Öğretmenleri tarafından takip edilmektedir.İlköğretim veya orta öğretimlerini tamamlayamadan kuruma gelen hükümlü  ve tutukluların eğitimlerini tamamlamaları  sağlanmaktadır.Hükümlü ve tutukluların yaygın eğitim programlarına kayıtları için gereken kayıt ücretlerini ödeyemeyecek durumda olanlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yanı sıra Kurum imkanları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından nakdi destek sağlanmaktadır.

  AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF): ÖSS’de başarı göstererek Örgün yada Açık Yüksek Öğretim Programlarına kaydolmaya hak kazananlar ile daha önce AÖF' ye kayıtlı Hükümlü ve tutuklu öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile sınavlara düzenli katılmaları Kurumumuz Öğretmenlerince takip edilmektedir.

  ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ VE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN SINAVLAR: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi; ÖSS, YDS, KPSS,ALES ve benzerî sınavlar ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AİO,AÖL  sınavları kurumumuz eğitim servisinde yapılmaktadır.

  YÜKSEK ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI: Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna devam ederken tutuklanan veya hüküm giyen öğrencilerin ya da ceza infaz kurumundayken üniversite sınavını kazanan hükümlü ve tutukluların okullarının kabul etmesi durumunda sınavlara katılmaları sağlanmakta ve kayıt işlemleri Kurum Öğretmenlerince yaptırılmaktadır.

  ÇOCUK HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ: Örgün eğitimlerine devam ederken tutuklanarak ya da özgürlüğü bağlayıcı ceza alarak kurumlarımıza gelen çocukların eğitim-öğretimlerinin kesintiye uğramaması için üç gün içinde okulları ile irtibata geçilerek her türlü işlemleri kurum öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Bütünleme, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına katılımları sağlanmaktadır.

  HAZIRLIK KURSLARI: Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı  hükümlü veya tutuklu öğrencilerin başarı düzeylerini artırmak ve sınavlara hazırlamanın  yanı sıra bu tür sınavlarda gerekli olan bilgiyi ve motivasyonu sağlamak için Halk Eğitim Merkezi ile Koordineli olarak hazırlık kursları açılmaktadır.

  DİN HİZMETLERİ VE AHLÂKÎ GELİŞİM: Din ve ahlâk bilgisi dersi, 30.3.2001 tarihinde imzalanan “Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dinî ve Ahlâkî Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokol”ü ve 26.9.2002 tarihli “Adalet Bakanlığına Bağlı Ceza ve Tutukevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredatı” da dikkate alınarak Hatay İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen 2 Vaiz ve 1 Vaize tarafından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi verilmektedir.

  KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ: Tutuklu ve hükümlülerin kullanımına yönelik olarak 5000 kitap ve 1000 dergi bulunan Kurum Kütüphanesi ile hizmet verilmektedir.Ayrıca dönem dönem düzenlenen Kitap Toplama Kampanyaları ile Kurum Kütüphanesi güncel tutulmaya çalışılmaktadır. 

             İŞ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI

  İş ve meslek eğitimi, hükümlü ve tutukluların verimli, üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını sağlamak, salıverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır.

  Kurslar Ordu Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile Türkiye İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü İşbirliğinde açılmaktadır.

  Kurumumuzda 2008 yılı içerisinde Erkek hükümlü ve tutuklulara yönelik; 2 Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlük),2 Berberlik, Karo-Fayans Döşemeciliği,Sıcak Mutfak (Aşçılık),Mozaik,Seracılık,Saat Tamirciliği,Tiyatro Oyunculuğu ve Kalorifer Ateşçiliği Kursları düzenlenmiştir.Bayan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak da Ahşap Boyama ve Makine Nakışları kursu açılmıştır.Kurslara devam edip başarılı olan hükümlü ve tutuklulara kurs bitirme belgesi verilmiştir..

             SPOR FAALİYETLERİ

  Ordu Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliği ile beden eğitimi öğretmeni nezaretinde 2008 yılı içerisinde kurumumuzda Çocuklara yönelik Folklor ve Halk Oyunları Kursu açılmıştır.Kursa Katılanlara katılım Belgesi verilmiştir.

  Ayrıca Kurumumuzda Bahar Etkinlikleri kapsamında kurum içi Voleybol,Masa Tenisi ve Satranç turnuvaları düzenlenmektedir

             DİĞER FAALİYETLER

  KONFERANS VE SEMİNERLER: Hükümlü ve tutukluların, kişisel, sosyal, kültürel, meslekî, ahlâkî ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayacak, insan haklarına saygıyı, yurt ve ulus sevgisini geliştirecek, aile bağlarını güçlendirecek nitelikte konferans veya seminerler düzenlenmektedir.

  DİĞER SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR: Kurumumuzda el sanatları çalışmaları, bilgi yarışmaları, münazara, satranç-dama,tiyatro vb.kültürel çalışmalar ile önemli gün ve haftaların kutlanması Kurumumuz Psiko-sosyal Servisi ile koordineli olarak yürütülmektedir.

  Adres

  Akçaova mücavir sok. No:35/1-2 Efirli Perşembe / ORDU

  Telefon

  0 452 522 21 79

  0 506 600 61 52

  E-Posta

  ordu.etcikisaretadalet.gov.tr